Vårt Miljöarbete

För oss är det viktigt att jobba med miljö och hållbarhetsfrågor för att minska miljöbelastningen från våra tjänster och produkter. Det gör vi genom vårt interna miljöledningssystem som hjälper oss att styra upp varje aktivitet från inköp till leverans och omhändertagande av avfall. Vi källsorterar det avfall som uppkommer och har separata kärl för förpackningar, plastfilm och wellpapp. För att minimera det blandade avfallet och undvika att det hamnar på deponi har vi ett system för omhändertagande av spillbitar av rörskålar som kan uppstå vid montering. Det innebär att vi återtar spillbitar från våra kunder som sedan kan användas på andra projekt. Teknisk isolering innebär också en stor positiv miljöpåverkan då det sparar energi som annars skulle gå förlorad.

Se instruktioner för återtagande av installationsspill